Wspieram Fundację

WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA

Fundacja Szekla swoje działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, realizuje  w oparciu o wsparcie i pomoc prywatnych darczyńców, firm i samorządów lokalnych.  Nieprzerwanie poszukujemy środków finansowych na organizowanie naszym podopiecznym aktywnego wypoczynku połączonego ze specjalistycznymi zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi, nauką żeglarstwa, rozwijaniem nowych, ciekawych zainteresowań i promowaniem pozytywnych wzorców osobowych.
 
Każdego roku w okresie letnim organizujemy terapeutyczne rejsy charytatywne, w które zabieramy dzieci i młodzież pochodzące ze środowisk wykluczających, grup podwyższonego ryzyka,  rodzin z deficytami, zagrożonych ubóstwem, a także z placówek opiekuńczo -wychowawczych.
 
Fundacja działa w oparciu  o pracę wolontariuszy dlatego każda złotówka, wpłacona na nasze konto, przekazywana jest na realizowanie  celów statutowych. Ty również możesz podarować naszym podopiecznym szansę na lepszy start.
 
Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji. Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.

-----------------------

Przelew bankowy

Wpłaty indywidualne można dokonywać na racunek bankowy:
 
Numer konta bankowego
81 1600 1462 1836 8377 7000 0001
BGŻ BNP PARIBAS