Fundacja Szekla

NASZ ZESPÓŁ

W działania Fundacji aktywnie włączają się pracownicy i współpracownicy firmy fundatora, przyjaciele i znajomi. Fundacja nie zatrudnia pracowników, wszystkie funkcje pełnione są społecznie.