Fundacja Szekla

CELE I MISJA

Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk  zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zaszczepianie w nich pasji do szeroko pojętej  kultury fizycznej, aktywnego stylu życia i sportu, w szczególności żeglarstwa. Chcemy w ten sposób zapobiegać wszelkim zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież, zwłaszcza tę z rodzin dysfunkcyjnych, czy borykających się z trudną sytuacją materialną.

Naszym celem jest pokazanie dzieciakom życiowych alternatyw. Mamy świadomość, że dla wielu z nich wykluczające i degradujące środowisko, z którego pochodzą jest jedynym jakie znają. Dlatego wierzymy, że poprzez aktywną promocję sportu, a zwłaszcza żeglarstwa, jesteśmy w stanie nie tylko wskazać im różne drogi, którymi mogą w życiu podążać, ale też kształtować pozytywne postawy społeczne i pożądane cechy charakteru.

Jedyną osobą, którą jest Ci przeznaczone się stać, jest ta którą zdecydujesz się być.
Ralph Waldo Emerson