Fundacja Szekla

ZARZĄD

Prezesem Fundacji Szekla od 2016 roku jest Grzegorz Piątkowski

Grzegorz Piątkowski
tel. 730 126 699
 grzegorz@fundacjaszekla.pl

Zarząd nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, a wszelkie koszty administracyjne pokrywane są przez Fundatora, dlatego też wszystkie pozyskane przez Fundację środki finansowe, są przeznaczone na realizację celów statutowych.