Fundacja Szekla

Fundacja Rodzinny Gdańsk

Fundacja Rodzinny Gdańsk

Już od dwóch lat wspieramy Fundację Rodzinny Gdańsk w jej działaniach na rzecz dzieci. Jej podopieczni brali udział w naszych rejsach i nadal będą brali, bo to właśnie do nich kierowany jest nasz program Rejsów Socjoterapeutycznych.

Fundacja "Rodzinny Gdańsk" powstała jako organizacja społeczna, której celem jest szeroko pojęta pomoc rodzinie, w szczególności dzieciom i młodzieży. Wychodząc na przeciw potrzebom wspierania rodziny w jej najważniejszych funkcjach, jakimi są opieka i wychowanie, staramy się upowszechniać dobre rozwiązania w polityce społecznej regionu pomorza. Sądzimy, że warto rozmawiać o problemach rodzin, szczególnie tych, które znalazły się w kryzysie. Nie dokonujemy ocen, raczej chcemy koncentrować się na wspieraniu, nie unikając konfrontacji z problemami. W ramach naszej działalności pragniemy promować odpowiedzialne i czynne rodzicielstwo oparte na więzi. Nie jesteśmy organizacją dla elit, staramy się by szczęśliwe, ale i odpowiedzialne rodzicielstwo, mogło być udziałem wszystkich wchodzących w rolę rodzica niezależnie od statusu społecznego. Metodycznie wspieramy formy pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz jesteśmy organizatorem tych działań. Uczestniczyliśmy w pracach nad ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz urzeczywistniamy jej rozwiązania kiedy one są w ostateczności konieczne. 

Więcej o Fundacji Rodzinny Gdańsk przeczytasz na jej stronie www >>> www.rodzinnygdansk.pl