Fundacja Szekla

REKOMENDACJE

Współpraca Fundacji SZEKLA z różnymi podmiotami jest niezwykle rozległa. Naszymi partnerami są zarówno Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundacje, Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jak i firmy oraz różnego rodzaju instytucje. Naszym celem jest dalsze pogłębianie współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz nawiązywanie kontaktów z nowymi podmiotami.

Jest nam niezmiernie miło, gdy słyszymy pochlebne opinie na temat prowadzonej przez Fundację działalności i dumni, iż nasi partnerzy doceniają nasze starania.
 
Oto listy gratulacyjne, podziękowania i certyfikaty, które otrzymaliśmy: