Fundacja Szekla

2016

2016 – Doroczny Rejs Socjoterapeutyczny Fundacji SZEKLA dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów Wielkich Jezior Mazurskich oraz Trójmiasta.

W rejs popłynęło trzydzieścioro dzieci: z rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, podopiecznych Fundacji GROM-u, dzieci z Fundacji Dla Rodziny "Ogniska Nadziei" oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr. 2 w Gdyni. Przez tydzień, pięcioma jachtami, nasi podopieczni pływali po najpiękniejszych mazurskich jeziorach, odwiedzając porty w Mikołajkach, Szymonce, Kanał Kulę czy Zatokę Skanał. 

Rejs rozpoczął się  wykładem z bezpieczeństwa i ratownictwa, podkreślającym szczególną wagę świadomego i odpowiedzialnego zachowania na wodzie. Codzienne dyżury przygotowywania posiłków, dbania o pokład czy rozpalania ogniska wzmacniały w naszych podopiecznych poczucie odpowiedzialności i przynależności do grupy.  Popołudnia i wieczory mijały  na zajęciach survivalowych prowadzonych przez instruktorów GROM u, pływaniu motorówką, warsztatach dydaktycznych i profilaktycznych, do których zaangażowaliśmy pedagogów i psychologów, pogadankach, zabawach i grach integracyjnych, ćwiczeniach na świeżym powietrzu, konkursach z nagrodami, ogniskach. 

Rejs zakończyliśmy uroczystym apelem, podsumowującym wspólnie spędzony tydzień. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i zestaw upominków ufundowanych przez sponsorów

Galeria z Dorocznego Rejsu Socjoterapeutycznego Fundacji SZEKLA 2016 >>>

Partnerzy: