Fundacja Szekla

PROJEKTY

Naszym podopiecznym pomagamy od 2013 roku. Początkowo jako grupa nieformalna, a od 2016 roku jako Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Swoje założenia  realizujemy głównie poprzez cykliczne rejsy charytatywne, podczas których dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mają okazję przejść intensywne szkolenie żeglarskie, wzmocnić charakter, nauczyć się współpracy w grupie, odpowiedzialności i systematyczności. Zdobyć nowe doświadczenia i kompetencje, a także a może przede wszystkim przeżyć w gronie rówieśników radosne chwile wolne od problemów codzienności. Do tej pory udało nam się  pomóc ponad 100 dzieciakom. 

Mamy świadomość, że nasze działania to raczej ryba a nie wędka, dlatego w przyszłości chcemy oferować naszym podopiecznym nie tylko doraźna działania w formie rejsu charytatywnego, ale również całoroczne, kompleksowe zajęcia sportowo - profilaktyczne.