Fundacja Szekla

O FUNDACJI SZEKLA

Naszym podopiecznym pomagamy od 2013 roku. Początkowo jako grupa nieformalna, a od 2016 roku jako Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Naszym celem jest pokazanie dzieciakom życiowych alternatyw. Mamy świadomość, że dla wielu z nich wykluczające i degradujące środowisko, z którego pochodzą jest jedynym jakie znają. Dlatego wierzymy, że poprzez aktywną promocję sportu, a zwłaszcza żeglarstwa, jesteśmy w stanie nie tylko  wskazać im różne drogi, którymi mogą w życiu podążać, ale też kształtować pozytywne postawy społeczne i pożądane cechy charakteru.

WIĘCEJ
WSPIERAMY

WSPIERAMY

Po co to robimy?

Aby wyrównać szanse dzieci i młodzieży  z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, często borykających się z problem alkoholowym, przemocą domową i niższym niż przeciętny statusem materialnym.

Komu pomagamy?

Głównie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dla których organizowane przez nas rejsy, są często jedyną formą letniego wypoczynku, a często pierwszym samodzielnym wyjazdem w życiu. 
Dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Co osiągnęliśmy?

Do tej pory udało nam się  pomóc ponad 100 dzieciakom. Mamy świadomość, że nasze działania to raczej ryba a nie wędka, dlatego w przyszłości chcemy oferować naszym podopiecznym nie tylko doraźne działania w formie rejsu charytatywnego, ale również całoroczne, kompleksowe zajęcia sportowo- profilaktyczne.